Лабораторія інноваційних технологій в туризмі

На економічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка діє напрям підготовки «Туризм».

Базовою фірмою практики виступає туристичне підприємство «Гюрсес-Інтур», з методичною і практичною допомогою якого відкрито на факультеті  лабораторію інноваційних технологій в туризмі.

На базі лабораторії студенти створюють супроводжувальні екскурсії по заданих маршрутах, розробляють рекламні ролики, а також нові туристичні маршрути по Україні.

Туристична фірма  відправляє в літній період студентів для проведення різнихзаходів із школярами, які відпочивають у Болгарії.

Туристична фірма «Гюрсес-Інтур» спільно з кафедрою туризму і економічної теорії проводить значну науково-дослідну роботу, результатом якої є наукові симпозіуми, науково-практичні конференції.