Оздоровчий туризм

Санаторії України

Курортний комплекс України представлений величезними запасами різноманітних природних лікувальних ресурсів, мережею санаторно-оздоровчих закладів і резервом досвідченого кадрового потенціалу. Так, природні курортно-рекреаційні комплекси українського узбережжя Чорного і Азовського морів, карпатського регіону, Полісся та інших регіонів України мають велике регіональне, національне й міжнародне значення як для системи масового оздоровлення населення України, СНД та інших країн, так і для стабілізації економіки і соціально-економічного прогресу, інтеграції України у світову економічну систему.
Серед природних багатств країни особливе місце за своїм економічним та соціальним значенням посідають природні лікувальні ресурси, на базі яких діє та успішно розвивається така важлива галузь системи охорони здоров'я, як санаторно-курортна, а також розлив мінеральних вод у харчовій промисловості.
Розвинена інфраструктура курортних територій (транспорт, зв'язок, комунальне господарство), яка відповідатиме світовим стандартам, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності курортно-рекреаційного комплексу України, її розвиток потребує вирішення територіально-функціональних, соціально-економічних, екологічних проблем і завдань. Вони пов'язані з розподілом і визначенням пріоритетних напрямів використання територіальних ресурсів і пошуками шляхів збалансування міжгалузевих інтересів; вирішенням питань розміщення курортного, житлового, соціального, інженерно-транспортного, комунального та інших видів будівництва, відтворення культурно-історичної спадщини, охорони та збагачення природного середовища курортів. Тому наявність унікальних природних лікувальних ресурсів, відомостей щодо їх сучасного стану, розвинутої інфраструктури санаторно-курортних закладів складають той базовий потенціал, на тлі якого повинно формуватися державне ставлення до раціонального використання рекреаційних можливостей курортних територій, що обумовить подальший розвиток курортної галузі України.

Подробнее

Угорщина

Угорщина - популярна серед туристів країна Центральної Європи - відома ще й оздоровчим туризмом. Основою популярності стали унікальні термальні води побудовані на них лікувально-оздоровчі термальні курорт. Це країна «лікувальних міст», в 385 населених пунктах працюють купальні, бальнео-готелі, сертифіковані джерела мінеральних вод. Входячи в п'ятірку держав з найбільшими запасами мінеральних вод, Угорщина скористалася цією перевагою і відткрила кращі санаторії для лікування та профілактики різних захворювань.
Угорщину називають «країною санаторіїв», «островом, що лежить на термальних джерелах». Санаторії Угорщини з купальнями, лікувальними печерами, насиченими природними мінеральними водами в повному обсязі використовували підземні водні багатства Європы. Близько 1500 термальних джерел, 315 джерел лікувальних вод, з яких 81 офіційно визнані мінеральними, 5 місць видобутку лікувальної грязі – основа, на котрій зведені й успішно працюють термальні курорти Угорщини, приймаючи щорічно десятки тисяч туристів.
Сучасні термальні курорти Угорщини пропонують відвідувачам останні досягнення в області медичного лікування та відпочинку і традиційні системи оздоровлення організму.

Подробнее